=BlackBoard Resources

BLACKBOARD (Bb) HELP
https://help.blackboard.com/"}" data-sheets-hyperlink="https://help.blackboard.com/">https://help.blackboard.com/
Bb Videos:
https://www.youtube.com/user/BlackboardTV/playlists"}" data-sheets-hyperlink="https://www.youtube.com/user/BlackboardTV/playlists">
Bb Collaborate Ultra Getting Started Guide
https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Interact/Blackboard_Collaborate/Collaborate_Ultra"}" data-sheets-hyperlink="https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Interact/Blackboard_Collaborate/Collaborate_Ultra">
Bb Create and Edit Assignments
https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Assignments/Create_and_Edit_Assignments"}" data-sheets-hyperlink="https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Assignments/Create_and_Edit_Assignments">
Bb Assessments
https://youtu.be/k2n9nsybWb0 "}" data-sheets-hyperlink="https://youtu.be/k2n9nsybWb0">

© 2022   Created by Alexandra M. Pickett.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service